Beëdigde vertaling

Een beëdigde vertaling is een eensluidend verklaarde vertaling van het originele document door een vertaler die de eed aflegde bij de rechtbank. De beëdigde vertaler brengt zijn handtekening en stempel aan op de vertaling, evenals de datum van de dag waarop de vertaling gebeurde.

Comments are closed.