Farmaceutische vertaling

 • Samenvattingen van productkenmerken
 • medische bijsluiters
 • gebruiksaanwijzingen van medisch materiaal
 • medische verslagen
 • reglementaire teksten
 • toxiciteitstudies
 • documenten in verband met geneesmiddelenbewaking
 • documentatie
 • klinische proeven
 • verslagen van conferenties
 • publicaties van deskundigen
 • persoverzichten
 • klachten voor de verzekering
 • medische publicaties
 • wetenschappelijke artikels
 • onderzoeksprojecten
 • documentatie over chemische producten
 • Batch Records
 • samenvattingen van protocols
 • productinformatie
 • teksten van colloquia
 • studiedagen
 • workshops
 • analysedocumenten
 • enz.

Comments are closed.