Juridische vertaling

 • Arbeidsovereenkomsten
 • huurcontracten
 • huwelijkscontracten
 • aktes van gerechtsdeurwaarders
 • notariële aktes
 • processtukken
 • aktes van de burgerlijke stand
 • geboorteaktes
 • overlijdensaktes
 • huwelijksaktes
 • scheidingsaktes
 • statuten van bedrijven
 • getuigschriften
 • vonnissen
 • conclusies
 • reglementen
 • administratieve stukken
 • rijbewijzen
 • diploma’s
 • aandeelhouderspacten
 • dagvaardingen
 • dwangbevelen
 • proefschriften
 • verslagen van zittingen
 • algemene verkoopvoorwaarden
 • testamenten
 • verzekeringspolissen
 • enz.

Comments are closed.