Vertaling Nederlands – Spaans

Vertalen wil natuurlijk veel meer zeggen dan woorden van de ene taal in een andere omzetten. Het gaat vooral om het interpreteren van de tekst in de brontaal (of uitgangstaal), zodat de tekst in de doeltaal dezelfde betekenis heeft, terwijl er niet aan te zien is dat het om een vertaling gaat.

Elke vertaler heeft een specialiteit: redactioneel, technisch, juridisch, wetenschappelijk… Ook elke taal heeft haar eigenheden.

Wij vertalen geregeld van het Nederlands naar het Spaans, de meest gesproken Romaanse taal ter wereld. Spaans is de moedertaal van meer dan 400 miljoen mensen. Dat maakt het Spaans tot de tweede taal ter wereld, met momenteel het grootste aantal moedertaalsprekers.

Maar uitdrukkingen of schrijfwijzen verschillen naargelang van het land of zelfs de regio. Zo kunnen documenten uit Argentinië of Mexico in andere bewoordingen opgesteld zijn dan documenten uit Spanje.

Comments are closed.