Vertaalhulpprogramma’s

Voor bepaalde typen van vertalingen, zoals voor bestekken, maken wij gebruik van vertaalhulpprogramma’s.

In de gegevensbank, ‘vertaalgeheugen’ genoemd, zijn tekstgedeeltes in de brontaal opgeslagen, maar daarnaast ook de eerdere vertalingen in de doeltaal. Als het programma gelijkaardige zinsdelen vaststelt, geeft het meteen vertaalsuggesties om te hergebruiken. Deze methode heet ‘computerondersteund vertalen’.

Dit mag niet verward worden met de ‘automatische of machinevertaling’, die geregeld toegepast wordt om teksten te vertalen waarvoor niet meteen een ‘menselijke’ vertaler nodig is, maar die zeer benaderende resultaten oplevert.

Dergelijke software wordt maar zeer zelden gebruikt voor literaire, redactionele of toeristische teksten. Deze bevatten inderdaad weinig herhalingen in de brontekst en het is meestal net de bedoeling om het taalgebruik meer af te wisselen. Bovendien zijn vertaalhulpprogamma’s niet allemaal aangepast voor zulke teksten.

We sommen hier kort enkele voordelen van vertaalhulpprogramma’s op:

  • Tijdswinst voor teksten met veel herhalingen: de vertaler moet niet telkens opnieuw de hele tekst intikken en verliest minder tijd met opzoekwerk.
  • Een vertaalgeheugen is best nuttig voor technische teksten, waarvan de nieuwe versie vaak niet zo veel verschilt van de vorige.

Comments are closed.